خوراک شیری سوپر
خوراک دام شیری پر تولید
آبان 5, 1398
استارتر طیوری
آبان 5, 1398

شرایط نگهداری: در محل خشک وخنک و دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود. .

  • دام هدف :گاو.
  • مورد مصرف:گوساله
  • شکل محصول: پلت
  • عمر ماندگاری: 4 ماه پس از تولید
درباره محصول