محصولات

استارتر طیوری

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از تابش نور مستقیم آفتاب رطوبت 15 تا 25 درجه سانتی گراد بروی پالت.

 • عمر ماندگاری 4 ماه پس از تولید.
 • مورد مصرف: طیور گوشتی
 • بسته بندی: کیسه پلی اتیلن
 • شکل محصول: پلیت

بیشتر بخوانید

خوراک دام پروری

شرایط نگهداری: در محل خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای 15-25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

 • دام هدف: گاو
 • مورد مصرف:گوساله
 • عمر ماندگاری:4 ماه پس از تولیده
 • کیسه پلی پروپیل 40 کیلویی

بیشتر بخوانید

خوراک شیری سوپر

شرایط نگهداری: در محل خشک وخنک و دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود. .

 • دام هدف :گاو.
 • مورد مصرف:گوساله
 • شکل محصول: پلت
 • عمر ماندگاری: 4 ماه پس از تولید

بیشتر بخوانید

خوراک دام شیری پر تولید

شرایط نگهداری: در محل خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

 • رطوبت: 12 درصد
 • شکل محصول:پیلت
 • مورد مصرف: گاو شیری
 • دام هدف: گاو

بیشتر بخوانید

خوراک ویژه خاص

شرایط نگهداری: دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد بروی پالت.

 • مورد مصرف: گاو شیری
 • شکل محصول:پلت
 • عمر ماندگاری :4 ماه پس از تولید.
 • دام هدف: گاو شیری

بیشتر بخوانید

خوراک اسب

شرایط نگهداری: دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد بروی پالت.

 • مورد مصرف: اسب
 • شکل محصول:پلت
 • عمر ماندگاری: 4 ماه پس از تولید.
 • دام هدف: اسب

بیشتر بخوانید

خوراک استارتر گوساله

شرایط نگهداری: در محل خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب و در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

 • مورد مصرف: گوساله
 • شکل محصول:پلت
 • عمر ماندگاری:4 ماه پس از تولید
 • دام هدف: گوساله

بیشتر بخوانید