خوراک استارتر گوساله شیری
آذر 29, 1398

محصولات دامی

 • انواع کنسانتره گاو شیری
 • انواع کنسانتره گوساله پرواری
 • انواع کنسانتره بز و گوسفند
 • آجیلی اسب

کلیات :

امروزه متخصصین و کارشناسان تغذیه در مزارع گاو شیری و سایر دام های اهلی تلاش دارند تا ضمن لحاظ نمودن مبانی علمی و کاربردی آخرین یافته های تحقیقاتی  ،   نسبت به حصول اهداف تولیدی و اقتصادی خود و بهبود شاخص بهره وری در گله  اقدام نمایند . بدون شک در این فرآیند  دستیابی  به  تعادل  بین  پتانسیل های  ژنتیکی  در  گله  و  اعمال  مدیریت بکارگیری منابع غذایی  و  حفظ کارایی  مواد مغذی  در کنار سایر فاکتورهای محیطی موثر بر تولید ، از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود .

بهره مندی  از بهترین  و  مرغوب ترین  مواد اولیه  ، فرمولاسیون مبتنی بر بالانس اسید های آمینه ، بکارگیری ترکیبات موثر بر کارایی متابولیکی  میکروارگانیسم های  شکمبه  در  نشخوارکنندگان  و بهبود ضریب بهره وری در کل دستگاه گوارش ،  تامین صحیح  و شایسته  نیازمندی  واقعی حیوان به ویتامین ها و مواد معدنی   ،  جلوگیری  از  اتلاف مواد مغذی  بر اساس  اپتیمم  قابلیت  زیست فراهمی آنها  و…   از  جمله  مواردی  بشمار  می روند  که  بدون  احتساب  این  اجزاء  امکان فرمولاسیون صحیح و  دستیابی به  اهداف علمی ، کاربردی و  اقتصادی  گله در تمامی گروه ها ی سنی و تولیدی اعم از مزارع گاو شیری ، گوساله پرواری ، گوسفندداری ها و همچنین باشگاه های اسب سواری  مقدور نخواهد بود .

امروزه،  به  منظور  جلوگیری  از  اتلاف  و  پرت  وقت  و  سرمایه  دامداران  در  تامین  برخی مواد  اولیه مهم  و  در عین حال کم مصرف ، امکان دستیابی به فرمول اختصاصی کنسانتره های ویژه دامی  فراهم آمده است .

اجتناب از پرت مواد اولیه کم مصرف  ، افزودنی ها و ریز مغذی های گران قیمت و تامین فرصت تصمیم سازی در استراتژی فرموله  نمودن  خوراک از طریق مشاوره با دامداران و کارشناسان  مزارع  پرورشی و انجام بازدیدهای فنی با  لحاظ   فاکتورهای  اقتصادی  ،  از جمله  مهمترین   اهداف  تولید کنسانتره های تخصصی شرکت فتح دانه  محسوب می شوند . 

در این زمینه شرکت فتح دانه  با اتکا  به توان  تخصصی و  بهره مندی  از  تجارب علمی و  دانشگاهی خود بر آن شده است تا علاوه بر ارائه خدمات مشاوره ای به دامداران محترم  ،  با   معرفی   گروه  ویژه ای  از محصولات  خود  با  نام کنسانتره های تخصصی نسبت  به تامین  و  بهره مندی   پرورش دهندگان  محترم   از  این  مزایای  فنی  و  تغذیه ای  اقدام نماید .

کنسانتره های تخصصی  عموما  با   اهداف علمی  ذیل   طراحی  گردیده  و  امکان فرموله  کردن  اختصاصی  با  توجه  به  دام  هدف  و  شرایط  ویژه  فارمی و  اهداف دامدار ان  محترم  فراهم خواهد بود   :

رئوس اهداف علمی در طراحی کنسانتره های تخصصی شرکت فتح دانه : 

الف ) نشخوارکنندگان:

 • تعادل پروتئین قابل تجزیه در شکمبه و حداکثر جذب روده ای اسید های آمینه
 • بهبود راندمان مصرف ازت جیره ای
 • کاهش تولید ازت آمونیاکی
 • بهبود قابلیت جذب عناصر میکرو
 • کاهش تولید گاز متان
 • کاهش تغییرات  PH  شکمبه
 • حفظ ماندگاری شکمبه در بهترین شرایط هضمی
 • فعال نمودن سیستم ایمنی
 • کاهش باکتری های پاتوژن روده ای
 • کنترل اسیدیته و محیط بافری شکمبه
 • جلوگیری از بروز بیماری های متابولیکی
 • بهبود راندمان بیوانرژتیک شکمبه از طریق افزایش هضم الیاف و مولاریته پروپیونیک اسید

ب ) اسب:

 • تقویت سیستم عضلانی و بهبود راندمان بیوانرژتیک
 • جلوگیری از بروز بیماری های متابولیکی
 •  بهبود کارایی قلبی عروقی
 • فعال نمودن سیستم ایمنی
 • بهبود راندمان پوشش بدنی
 • بهبود راندمان و تقویت سم

مزایای علمی و کاربردی  استفاده از کنسانتره های تخصصی  شرکت فتح دانه:

 • افزایش اشتهاء و مصرف ماده خشک
 • بهبود خوشخوراکی
 • افزایش راندمان مصرف خوراک در تمامی دام های مزرعه ای
 • افزایش تولید شیر در گاوهای شیری
 • افزایش سطح پروتئین و چربی شیر
 • کاهش دفع فسفر از مدفوع
 • کاهش افت شرایط بدنی
 • افزایش راندمان باروری  در عموم حیوانات مزرعه ای
 • کاهش روز های باز ( Open Days ) در گاوهای شیری   
 • امکان متعادل نمودن بهینه اسیدهای آمینه محدود کننده
 • امکان تامین شایسته پروتئین عبوری
 • امکان تنظیم فرمولاسیون جیره بر مبنای اسید آمینه و پروتئین قابل متابولیسم
 • افزایش کارایی ورزشی در اسب
 • بهبود خصوصیات ظاهری و شفافیت پوست در اسب
 • جلوگیری از مشکلات سم در اسب

دیدگاه ها بسته شده است