درباره ما

درباره کارخانه فتح دانه

شرکت دام و طیور فتح دانه فعالیت خود را از سال 1392 با هدف تولید خوراک سالم و فوق العاده آغاز کرد. این شرکت توسط سید اسدالله زارع با کمک مشاورین و متخصصین این حوزه تاسیس شده است.


محصولات کارخانه فتح دانه

خوراک شیری ویژه خاص، خوراک شیری سوپر ویژه، خوراک شیری سوپر، خوراک خشک وتلیسه، خوراک انتظار زایمان، خوراک پراوری، استارتر گوساله، خوراک گوسفند، خوراک اسب، خوراک طیور.

ماموریت کارخانه فتح دانه

تولید خوراک با کیفیت و مناسب برای دام ها و طیور می باشد.

 
34

تعداد محصولات شرکت


تنوع محصولات شرکت فتح دانه
50

تعداد کارخانه ها


تعداد کارخانه های دام و طیور که در حال حاضر خوراک دامیشان را فتح دانه تامین می کند
30

تعداد مشتریان


سال فعالیت گروه ویوان و کمک به سلامتی جامعه و تامین غذای سالم
6

تعداد سال های فعالیت


سال فعالیت گروه ویوان و کمک به سلامتی جامعه و تامین غذای سالم

پروانه بهداشت و کسب